Загальноосвітня школа І -ІІ ступенів №12 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Звіт директора школи

 


ЗВІТ ДИРЕКТОРА

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області

за 2013-2014 навчальний рік

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Кіровоградської ЗШ І-ІІ ступенів № 12 перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальноосвітня школа І-ІІст.№12 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області знаходиться у комунальній власності, є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, обслуговується централізованою бухгалтерією управління освіти Кіровоградської міської ради. Засновником навчального закладу є Кіровоградська міська рада.

Дата реєстрації Статута школи –

Свідоцтво про акредитацію-

 Юридична адреса: 25004 м. Кіровоград, вул. 50 років Радянської Армії, 9

Телефон : 36-44-41

Сайт:

Відомості про адміністрацію школи.

Директор : Легка Валентина Анатоліївна

Голова Ради школи: Сімьонова Валентина Григорівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Сємідєтна Альбіна Олександрівна

Педагог –організатор : Бойко Ольга Володимирівна

Практичний психолог та соціальний педагог :Журавльова Анастасія Михайлівна

Завгосподарством: Мілецька Лариса Павлівна

 Будівля школи має два корпуси:

-          основний корпус, введено в експлуатацію 1889 року

-          корпус початкових класів, введено в експлуатацію в 1963 році.

В 2012 році в приміщеннях школи було проведено частковий капітальний ремонт та побудовано внутрішні туалети. Земельна ділянка, яка належить школі має площу ________.

Головною метою нашого навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян Завадівки та всіх бажаючих на здобуття базової загальної середньої освіти. До основних напрямів діяльності  мене, як директора школи відносяться:

-  організація освітньої (навчально-виховної роботи) школи;

- забезпечення адміністративно-господарської роботи школи;

 - створення режиму дотримання у школі норм і правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Школа працює в одну зміну. Термін навчання для здобуття базової загальної середньої освіти становить 9 років: -  у школі І ст.– 4роки;   - у школі ІІ ст. – 5років.

   У школі є спортивний зал, бібліотека, медпункт, їдальня на 60 посадкових місць, комбінована майстерня.

Навчальний рік завершили 104учні, із них хлопчиків – 55, дівчаток – 49

Станом на 31.05.2014 педагогічний колектив налічував 19 осіб (із них 3 сумісники). Стаж педагогічної діяльності:

-         до 5 років – 5 (із них 4 молодих спеціалісти, 1 сумісник);

-         до 10 років – 2;

-         до 20 років – 5;

-         до 25 років – 4;

-         до 30 років – 1;

-         більше 30 років – 2 (із них 1 сумісник).

За кваліфікаційними характеристиками:

-         “спеціаліст вищої категорії” – 3;

-         “спеціаліст першої категорії” – 8 (із них 1 сумісник);

-         “спеціаліст другої категорії” – 5 (із них 2 сумісники);

-         “спеціаліст” – 3 (із них 3 молодих спеціалісти);

-         педагогічне звання “старший учитель” – 2;

-         педагогічне звання «учитель-методист» - 1.

Особливість методичної роботи школи полягає в плануванні роботи на діагностично-прогностичній основі з урахуванням рівня професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та була організована відповідно до трьох моделей:

-         для вчителів із низьким рівнем сформованості дидактичних умінь та розвитку творчості (молоді спеціалісти зі стажем роботи до 3-х років);

-         для вчителів із середнім рівнем сформованості дидактичних умінь та розвитку творчості;

-         для вчителів з високим рівнем сформованості дидактичних умінь та розвитку творчості.

У школі фукнціонувало:

-         ШЦМО вчителів початкових класів (керівник Мерещенко Г.О.);

-         ЩЦМО вчителів природничо-математичного циклу (керівник СтрюковаО.М.);

-         ШЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник ПлащевськаН.В..);

-         ШМО класних керівників 5–9 класів (керівник Бондаренко В.В.);

-         ШТГ з проблеми: «Через літературне краєзнавство до громадянського виховання» (керівник Легка В.А.).

На початку навчального року на педагогічній раді було ґрунтовно обговорено проект  методичної роботи в школі. Взято до уваги пропозиції членів педагогічного колективу і рекомендації, висловлені на серпневих нарадах профільних МО.

Методична рада працювала над проблемою: «Удосконалення                  навчально-виховного процесу шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи на формування творчої особистості учня» (4-ий рік).

 

На засіданнях шкільних циклових методичних об’єднань розглядалися актуальні питання вдосконалення навчально–виховного процесу, аналізували рівень знань, умінь, навичок учнів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,результати предметних шкільних та міських олімпіад, проведених відкритих уроків, позакласних заходів, творчих звітів вчителів, які атестувалася.

З метою підвищення ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у школі було створено сприятливу творчу атмосферу для здійснення пошукової діяльності та залучення творчо працюючих вчителів до активної участі в складі творчої групи. Кожен педагогічний працівник брав активну участь у роботі шкільних циклових методичних об’єднань та міських методичних об’єднань.

 

Курсову перепідготовку в Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пройшли 2 педагогічні працівники:

-         Вільшанкова Вікторія Юріївна – курси учителів математики (23.09.2013 - 04.10.2013) (№ 2574 від 04.10.2013);

-         Плащевська Надія Василівна – курси бібліотекарів навчальних закладів (25.11.2013 – 06.12.2013) (№ 3399 від 06.12.2013).

Навчання в Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пройшов 1 педагогічний працівник:

-         Плащевська Н.В.– навчання за курсом «Основи Інтернету» (KRVG № 1085 від 06.12.2013).

Навчальні роки

Всього педагогічних працівників

Прошли курсову перепідготовку

К-сть

%

2011-2012

18

7

38

2012-2013

19

7

35

2013-2014

19

2

10

 

Атестація педагогічних працівників - важливе питання методичної роботи.

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту", частини першої статті 27 Закону України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 14/20327 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності в 2013-2014 н.р. значна увага приділялася питанню атестації педагогічних працівників:

-         до 20.09.2013 була створена атестаційна комісія;

-         20.10.2013  затверджені списки вчителів, які повинні пройти атестацію в 2013-2014 н.р. та складено графік атестації;

-         до 15.03.2014 тривало вивчення  педагогічної діяльності осіб, які атестувалися, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічних працівників до атестації).

-         до 01.03.2014 керівником навчального закладу було подано характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період;

-         атестація педагогічних працівників здійснювалася атестаційною комісією I рівня – до 01.04.2014.

-         Результати атестації:

-         Ярошенко Вадим Іванович – учитель музики - відповідає займаній посаді, атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

-         Сємідєтна Альбіна Олександрівна – учитель української мови та літератури - відповідає займаній посаді, атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

-         Вільшанкова Вікторія Юріївна – учитель математики та інформатики - відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

-         Макарова Наталія Юріївна – учитель початкових класів - відповідає  займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

-         Журавльова Анастасія Михайлівна – практичний психолог - відповідає  займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

-         Журавльова Анастасія Михайлівна – соціальний педагог - відповідає  займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

У 2013-2014 н.р. вперше педагогічні працівники школи відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 2013 року № 687/о «Про проведення міського конкурсу талантів працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста «Освітянські зорі» та з метою виявлення, популяризації та розвитку особистої творчості працівників школи, підвищення рівня естетичного виховання підростаючого покоління на власному прикладі педагогів взяли участь у міському конкурсі «Освітянські зорі» в номінаціях: вокал, хореографія та декоративно-ужиткове мистецтво, а саме:

Вчитель іноземної мови – Іванейчик Д.І.(молодий спеціаліст);

Вчителі початкових класів – Макарова Н.Ю. та Тертиця О.О.

Результати участі у конкурсі «Освітянські зорі»:

Переможець фестивалю-конкурсу в номінації «Хореографія» (категорія «аматори») – Макарова Н.Ю.

Лауреат ІІІ ступеню фестивалю-конкурсу в номінації «Вокал» (категорія «аматори») – Іванейчик Д.І.

 

 

 

 

 

      Охоплення навчанням дітей шкільного віку.

   Велика увага  адміністрацією школи  приділяється охопленню дітей навчанням. За нашою школою закріплено мікрорайон Завадівка. І до початку навчального року педагогічні працівники обліковують дітей по закріплених вулицях, які мають відвідувати навчальні заклади. Зарахування учнів до школи відбувається  на підставі заяви батьків, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту(крім учнів 1класу) На мікрорайоні школи  станом на 01.09.2012 року проживало дітей віком від 5 до 18 років   -  159 дітей. Згідно поданих заяв батьків до  першого класу було зараховано  8  дітей, яким виповнилось 6 років. На початок року 99 дітей навчалося у ЗШ І –ІІ ступенів № 12, у 9 класах, середня наповнюваність класів – 10 учнів.  Від 6 – до 18 років не здобували повну середню загальну освіту 8 дітей. За станом здоров’я не навчалися – 2; навчалася у спец.закладі для дітей, які мають вади у розумовому розвитку -1дитина; та з інших причин -5. Навчальний рік завершили    105 учнів. 12 учнів  9 класу склали ДПА та отримали  свідоцтва про базову загальну середню освіту звичайного зразка. Середній бал свідоцтва про базову середню освіту – 6,9 (від 3,3 до 10,5). Низький рівень успішності мають учні, які прибули із інших шкіл (Завадський Є., Гриценко С.)
 

Продовження навчання випускників 9кл. у порівнянні за останні 3 роки

 Навчальні заклади

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

ЗШ

3

1

-

1

 

ПТНЗ

6

2

7

7

 

ВНЗ І-ІІст.

3

3

3

4

 

Не продовжують навчання

2

1

1

-

 

Всього

14

7

11

12

 

     

        Навчальний заклад планував свою роботу самостійно відповідно до перспективного прогнозування та річного плану. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у школі, є робочий навчальний план, який складено  на основі типових навчальних планів . З 01.09.2012року по всіх школах України , в тому числі і нашій, впроваджено Державний стандарт початкової освіти, який містить певні зміни порівняно з попереднім навчальним роком.

    Робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік складалися:

-                            для 1-го класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 року № 572 (додаток 1);

-                            для 2-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 року № 682 (додаток 1);

-                            для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  України  від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 року № 66 (додаток 1).

         

Результати вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану:

      Вивчаючи «Основи екології», а це формування екологічної культури особистості та ознайомлення учнів з екологічними проблемами рідного краю та основи здоров’я, (формування в учнів свідомого ставлення свого здоров’я і життя, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки, )учні брали участь:

ü в міській олімпіаді з екології (ІІ місце) з проектом «А гори димлять…» (2012 рік, ЗастригінаДар’я, учениця 9 класу)

ü   в обласній олімпіаді з екології  (ІІІмісце)  з проектом «А гори димлять…» (2012 рік, ЗастригінаДар’я, учениця 9 класу)

ü   в обласному конкурсі-захисті екологічних проектів (І місце) (05.032013 рік, ЗастригінаДар’я, учениця 9 класу)

ü  Участь у відкритій науково- практичній екологічній конференції «Земля – наш дім і жити нам у ньому» (ЗастригінаДар’я, учениця 9 класу; ЗаволокаТетяна, учениця 5 класу) (18. 04. 2013 рік)

ü  Участь у регіональному круглому столі «Екологічні проблеми Кіровоградщини та шляхи їх вирішення» (ЗастригінаДар’я, учениця 9 класу) (24.04.2013 рік)

ü  Участь у міській відкритій науково-практичній конференції «Земля – наш дім і жити нам у ньому. Діти на варті довкілля» (в рамках проведення «Дня Довкілля – 19.04.2013») (ЗастригінаДар’я, учениця 9 класу)

ü  Участь у міському 60учніввідкритому конкурсі – виставці котів «Березнева котовасія»

- Гурба Вікторія – переможець в номінації «Незвичайний кіт та його звичайний господар» (диплом переможця);

- Застригіна Дар’я (диплом учасника)

ü  Стаття в щотижневійобласній газеті « Нова газета» до Всесвітнього Дня Землі від 21. 03. 2013 року «Звалище на Завадівці чиЗавадівка на звалищі?» (ЗастригінаДар’я, учениця 9 класу)

В школі  вчителем біології та екології Стрюковою О.М.створена  екологічна агітбригада „Перлинки Завадівки”, активними учасниками якої є учениці 7-9кл. На міському огляді-конкурсі  агітбригад «Перлинки Завадівки»  зайняли  призове ІІ місце (2014 рік)

Вивчаючи «Літературне краєзнавство» учні поглибили знання про життєвий і творчий шлях письменників – земляків, відвідали літературно-меморіальний музей І.К.Тобілевича, зустрілися із поетесою Антоніною Царук, А.Корінь, Т.Андрушко, поповнили власні бібліотеки  та шкільну бібліотеку книгами письменників-земляків(В.Бондаря, А.Царук, А.Корінь, Т.Андрушко, ), були активними учасниками конкурсів віршів творів письменників-земляків, а саме: вірші письменників-земляків про рідне місто,про мову, про Т.Шевченка, про матір. Всі учні школи взяли участь у  ІУ шкільного фестивалі української народної пісні «Березневий спів», приуроченого 200 річчю з дня народження Т.Г.Шевченка Учні разом із вчителями були учасниками міських та обласних заходів, присвячених ювілейним датам письменників-земляків(Л.Куценка ), під час вручення премії імені Є.Маланюка, Дня поезії області...

Протягом року вчителі та учні відвідували вистави «Сватання на Гончарівці» Г.Ф.Квітки-Основяненка  «Наталка Полтавка» І.П.Котляревського у обласному музично-драматичному театрі імені М.Л. Кропивницького.

Вивчаючи «Історичне краєзнавство» учні поглибили знання про наш край, зібрали інформацію про старожилів Завадівки, вітали з Днем Перемоги учасників бойових дій, доглядали за братськими могилами на Завадівському кладовищі, створили сайт «Зірка памяті»

   Поступово активізується робота педагогічних працівників щодо підготовки учнів у  шкільних та міських агітбригадах та конкурсах   різних рівнів:

-                            у шкільних предметних олімпіадах брали участь -60учнів;

-                                  у міських олімпіадах – 3учні.,

-                            у всеукраїнських та міжнародних- 189,  а саме:

-                           Кількість призерів олімпіад різних рівнів:

 

Шкільні

Міські

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

Українська мова і  література

-

-

2

-

3

1

-

-

-

-

-

-

Математика

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Фізика

-

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Географія

-

2

3

2

3

2

-

-

-

-

-

-

Біологія

1

1

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

Хімія

1

1

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

Історія

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Правознавство

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 Іноземна мова (англійська)

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Російська мова і література

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Екологія

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Трудове навчання

-

-

2

1

2

1

-

-

-

-

-

-

Математика

(4 клас)

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

Результати вказують на те, що учителями-предметниками проводиться недостатня робота з учнями, які мають достатній та високий рівень знань, відсутня мотивація щодо підвищення їх інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін та фахової підготовки.

Участь в інтерактивних конкурсах різних рівнів

Назва конкурсу

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Вчитель

Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних істориків «Лелека» 

6

6

0

Плащевська Н.В.

Міжнародна гра-конкурс «Русский медвежонок»

0

22

26

Качур В.В.

Всеукраїнська гра «Геліантус – природознавство для дорослих» з

4

8

14

Стрюкова О.М.

Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «Колосок-осінній»

-

6

18

Стрюкова О.М

Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «Колосок-весняний»

0

21

21

Стрюкова О.М

Всеукраїнський учнівський конкурс  з російської мови «Лукомор’я»

0

15

18

Качур В.В.

Всеукраїнський українознавча гра «Соняшник»

0

17

41

Бойко О.В.

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

0

0

20

Плащевська Н.В.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

0

19

23

Вільшанкова В.Ю.

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

0

0

8

Іванейчик Д.І.

 

 

 

Моніторинг якості загальної середньої освіти

за результатами навчання учнів у початковій школі

На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 04 листопада 2013 року № 649/о «Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі», з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про якість освіти в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 12 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області з 12 листопада по 12 грудня 2013 року був проведений моніторинг якості загальної середньої освіти у 5 класі за результатами навчання учнів у початковій школі:

Дата

5 клас

13.11.2013

Математика

20.11.2013

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

27.11.2013

 Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

04.12.2013

Я і Україна (громадянська освіта), Основи здоров’я – комбінований тест

11.12.2013

Іноземна мова

Результати моніторингу якості загальної середньої освіти учнів 5 класу:

Навчальний предмет

 

Результати оцінювання у 2012/2013 н.р. за рівнями

навчальних досягнень

Результати моніторингу за рівнями навчальних досягнень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Математика

1

8,3 

50 

 41,7

58,4 

8,3

 25

 1

8,3

Українська мова

0

0

6

54,5

5

45,5

0

0

2

18,1

5

45,5

4

36,4

0

 

0

 

Російська мова

0

0

7

58

5

42

0

0

3

25

5

42

4

33

0

 

0

 

Я і Україна (громадянська освіта), Основи здоров’я – комбінований тест

0

0

3

25

7

58,3

2

16,7

0

0

5

41.7

3

25

4

33,3

 

 

 

Іноземна мова (англійська)

4

36,4

2

18.2

5

45,4

0

0

4

36,4

2

18,2

2

18,2

3

27,2

 

 

 

    Належний рівень якості освітніх послуг на рівні державних стандартів, що надавалися протягом навчального року в закладі, підтверджується загальними показниками навчальних досягнень учнів на кінець 2013-2014 навчального року.     В цілому результати навчальних досягнень учнів можна вважати задовільними, рівень якості викладання базових   навчальних дисциплін – належним. У порівнянні з попереднім навчальним роком спостерігається тенденція на покращення роботи педагогічного колективу з даного аспекту, що, у свою чергу, позитивно впливає на імідж школи як освітньої установи в цілому   

    За результатами навчального року Похвальними листами «За особливі досягнення в навчання» нагороджено –   2учнів 3-4кл.(Тихоход Євген, Вихристенко Ірина, Храмцов Андрій, Сємідєтна Вікторія)

Працюючи над методичною проблемою «Удосконалення                         навчально-виховного процесу шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи на формування творчої особистості учня» важливим є питання про результати навчальних досягнень учнів у                 2013-2014 н.р.:

Клас

К-сть учнів

Залишено на повториний курс

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

2

9

0

0

4

4

1

3

12

0

0

5

6

1

4

16

0

1

5

9

1

5

12

0

0

3

9

0

6

10

0

0

3

7

0

7

14

0

0

10

4

0

8

10

0

0

4

6

0

9

10

0

0

1

8

1

Всього

93

0

1

35

53

4

У порівнянні:

Навчальні роки

К-сть учнів

Залишено на повториний курс

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

2011-2012

104

1

2

40

52

10

2012-2013

95

0

1

33

50

11

2013-2014

93

0

1

35

53

4

 

Результатами роботи вчителів за навчальний рік є результати державної підсумкової атестації учнів 4-ому  та  9-ому класах.

У  початковій школі (4клас)державній підсумковій атестації підлягали  результати навчальної діяльності учнів четвертого класу з читання, української мови та математики.

Предмет

Учнів

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

2012-2013

2013-2014

 2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

Українська мова

11

92

16

100

-

-

1

6

-6

50

5

31

2

17

6

38

3

25

4

25

Читання

11

92

16

100

-

-

1

6

1

8

2

13

6

50

10

62

4

34

3

19

Математика

11

92

16

100

-

-

2

13

8

67

4

25

1

8

7

43

2

17

3

19

 

В основній школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів 9 класу з української мови, математики, географії, біології, предмета гуманітарного циклу - історії України (за рішенням педагогічної ради).

 

 Предмет

Учнів

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

 2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

Українська мова

12

100

9

90

2

17

-

-

3

25

3

33

4

33

3

33

3

25

3

34

Математика

12

100

9

90

1

9

-

-

6

49

3

33

4

33

6

67

1

9

-

-

Географія

12

100

9

90

1

9

-

-

6

49

2

22

3

25

6

66

2

17

1

12

Біологія

12

100

9

90

-

-

-

-

4

33

1

11

6

50

6

67

2

17

2

22

Історія України

12

100

9

90

-

-

-

-

5

41

-

-

3

25

3

34

4

34

6

66

 

    Забезпечення освітніх стандартів здійснювалося згідно з робочим навчальним планом, що на кінець 2013-2014н.р. виконаний в повному обсязі.      Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему . Календарні плани, за якими здійснювалося навчання, було складено у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типових навчальних планів». Графік контрольних робіт виконано.      Кількість годин,  відведених на вивчення програмного матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’зковий мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення виконано в усіх 1-9 класах.

                 В цьому навчальному році педагогічний колектив працював на перспективу, поскільки  з 01.09.2013року було  продовжено впровадження Державного  стандарту  початкової школи, зокрема у 1 та 2класах та впроваджено Державний стандарт  основної школи, зокрема у 5класі, який передбачав запровадження обов’язкового вивчення другої іноземної мови(англ., франц., німецьку., іспанську., російську) відповідно до здібностей дітей та бажання батьків та вивчення інформатики...

Шкільний психолог провела анкетування щодо здібностей, рівня розвитку та прагнення дітей щодо вивчення другої іноземної мови. Як свідчать результати анкетування  рівень розвитку та прагнення дітей щодо вивчення другої іноземної мови є невисоким і середнім, але вивчення спорідненої російської мови можливе.   100 відсотків батькив виявили бажання обрати для обов’язкового вивчення другу іноземну мову з 5-го класу, а саме: російську.  Для вивчення російської мови  у школі є педагогічні кадри, навчально-методичне забезпечення, наявність літератури у бібліотеках.

Відповідно до вимог Положення «Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у ЗНЗ» та з метою впорядкування питання щодо  медико-педагогічнго контролю за фізичним вихованням учнів у школі від 04.09.2013 року № 105-а/о видано наказ «Про затвердження списків учнів, які віднесені до підготовчої та спеціальної груп на групи для занять фізичною культурою». Протягом року адміністрація школи, медична сестра та класні керівники відвідуючи уроки фізичної культури здійснювали медико-педагогічний контроль за станом дітей.

 

Виховна та позакласна робота

     У 2013 – 2014 навчальному році виховна діяльність спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм. Педагогічний колектив школи продовжує  працювати над реалізацією проблеми «Формування та динаміка розвитку класних учнівських колективів, здорового морально – психологічного клімату в них».

    З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами. У 2013-2014 навчальному році у школі працювало 2 гуртки . У цих гуртках задіяні 60 учнів, що становить  60% від загальної кількості.  18 (18%) учнів школи відвідували позашкільні заклади. 

Працювали дитячі об'єднання :

   - Екологічна агітбригада « Перлинки Завадівки»

   - Шкільний парламент

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від пра­вильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, спрямування у своїй дія­льності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована  на залучення кожної дитини до участі у проведенні різноманітних свят.

1.Свято Семена

1. Свято до Дня працівника освіти

2. Свято до Дня збройних сил України  “Нумо, хлопці”

3. Свято “Святий Миколай - яскравий приклад добродійництва і милосердя” (до Дня Святого Миколая)

4. Новорічна ялинка для учнів  (1-9 кл.)

5. Свято до дня св. Валентина  «Романтична пара»

6. Свято для мам та бабусь “Казка для мами...”

7. Святкова програма “Нумо, дівчата”

8. ІУ шкільний фестиваль української пісні “Березневий спів”, приурочений 200річчю з дня народження Т.Г.Шевченка

9. Урочиста загальношкільна лінійка  “Пам'яті  вірні”

Також в рамках місячників проводилися інтелектуальні ігри: «Місто святої Єлисавети», «У королівстві Феміди»,  брейн - ринг на екологічну тематику «Екологічний бумеранг»,  правовий  брейн – ринг «Права дитини».       

Щопонеділка  у школі проводилися тематичні лінійки, які супроводжувалися виконанням гімну України. Лінійки були присвячені національним, народним, релігійним святам. Вшановували пам'ять відомих діячів культури, літератури, історії.

   Традицією стало запрошення на урочисту лінійку, приурочену святу останнього дзвоника випускників попередніх років. Так у цьому році на лінійці були присутні випускники 1974 року зі своїми вчителями Дацько О.Я. та Федорчук В.З., які 40років тому закінчили наш навчальний заклад

   З метою зацікавлення учнів заняттями  спортом та  згідно календаря спортивно – масових заходів на 2013 – 2014 навчальний рік з учнями  вчитель фізичної культури Бондаренко В.В. проводить багато спортивних заходів у школі,  а саме:

 

Олімпійський тиждень ( 16.09 – 20.09)

  1. Проведено  урочисту лінійку,  присвячену Дню фізичної культури і спорту
  2. Організувано тематичну виставку літератури з питань основ здоров’я і фізичної культури, «Історія Олімпійських ігор»

3.      Проведено  спортивні змагання: «Поклик Джунглів» для учнів (3 – 4 класу)

4.      Проведено  класні години з теми: «Історія Олімпійських ігор», «Спортивні традиції міста», «Здоров’я - як повітря, його не помічаєш», «Загартування організму»

  1. Конкурс малюнків на асфальті «Мій улюблений вид спорту»(1 - 9 класи)

6.      Перегляд та обговорення фільму «В пошуках. безсмертя. Історія Олімпійських ігор»(6 – 9 класи)

 

    Учні школи стали активними учасниками І туру фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» ( листопад) 42 учні

Підготовлено та проведено спортивне свято до Дня Збройних сил України ( 6 грудня)- 24 учні

Проведено першість школи з шашок серед учнів 2-4 класів та 5-9 класів (лютий – березень) 85 учнів

Проведено шкільні змаганнях серед учнів 5-7 класів «Старти надій» ( квітень) - 26 учнів

Під час перебування учнів у таборі відпочинку організовано та проведено День Здоров’я   ( червень) - 36 учнів

Проведено турнір з футболу (червень) -20 учнів та   День Туризму ( червень) 

 

Учні нашої школи брали участь в міських спортивних заходах:

  1. Першість міста з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч», 12 учнів ( жовтень)
  2. ІІ тур фізкультурно – патріотичного фестивалю « Козацький гарт»12 учнів (листопад)
  3. Міські змагання серед школярів міста « Старти Надій», 14 учнів ( квітень)
  4. Міські змагання зі спортивного туризму, 6 учнів ( квітень)

 

 

 Правовиховна робота

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

•  тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

*            лекції, бесіди на правову тематику;

*  анкетування;

*  зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

*  уроки правознавства;

*  олімпіади з правознавства;

•  індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

*  батьківські лекторії;

*  відвідування проблемних сімей удома.

Практичним психологом школи регулярно й ефек­тивно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови.

Та все ж за звітній період траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. На жаль 2 учні нашої школи мають умовний термін покарання(Тінку А. та Завадський Є)

   Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у школі проводилися індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, які були спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань:

-  гурток іноземної мови – Іванейчик Д.І..

- гурток  «Історичне краєзнавство»  -  Плащевська Н.В...

- заняття групи  коригуючої гімнастика – Бондаренко В.В.;

- спортивні змагання і свята;

- предметні тижні;

- шкільні і міські предметні олімпіади;

- конкурс віршів про рідне місто письменників-земляків до Дня міста;

- конкурс віршів про рідну мову  письменників-земляків до Міжнародного Дня рідної мови;

- конкурси знавців рідної мови імені Петра Яцика;

- конкурс на кращого читця  “Голос Кобзаря”.

- щотижневі тематичні лінійки;

- класні години;

- інтелектуальні ігри;

-загальношкільні свята;   

           У школі протягом року за активної участі членів шкільного парламенту,учнів, педагогічних працівників, громадськості та батьків  були проведені  акції:

 

    1. «Подаруй бібліотеці книгу» до Дня інтелектуального подарунка, присвяченого дню народження нашого земляка В.О.Сухомлинського    та «Збережи дерево» - збір макулатури, кошти від якої пішли на придбання книг для бібліотеки (зібрано 164кг макулатури на суму 106.60) та придбано   - 55книг

2. «Щедрий урожай» з ініціативи міської організації «Червоний хрест»

 3.  «Подаруй дитині радість» до Дня святого Миколая. Учні підготували святкову програму та пригостили солодким подарунком учнів спеціалізованої школи №3

4. «Зупинимо туберкульоз в Україні» з ініціативи міської організації «Червоний хрест»

   5.« Серце до серця» - благодійна допомога дітям хворим на цукровий діабет. Ця акція тривала  з   16.04. - 16.05. 2012 р. Під час акції  учнями школи  було зібрано  180 грн, які були перераховані на відповідний рахунок

 6.Участь у акції до дня пам’яті людей, які померли від СНІДУ- виготовлення ангела

  7.  Акція . «Випускники попередніх років учням школи»( подаровано 4 комп’ютерні столи)18.05.2014р.

      Отже,  система самоврядування  охоплювала  весь спектр громадських, групових, особистісних інтересів і особливостей учнів, сприяла реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

   За кошти  управління освіти: 4комплекти  нових парт та стільців, проведено ремонт електроплити

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників

Дитинство-найважливіший період у становленні особистості. Саме тоді дитина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить  доля кожної людини і розвиток суспільства загалом.

            На жаль,  немає такого навчального закладу, де б не навчалися діти незахищених категорій .Держава надає таким родинам, де виховуються такі діти, грошову та іншу допомогу. Але цим дітям, родинам , які їх виховують, потрібна ще й педагогічна та соціально- психологічна допомога

            У нашій школі працює соціальна служба до складу якої входить практичний психолог та соціальний педагог по 0,5 ставки, який працює згідно своїх посадових обов’язків

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ШКОЛИ

Кіл-сть дитей

Діти-сироти

Діти позбавлені батьківського піклування

Діти-інваліди

Діти-чорнобильці

Багатодітні сім'ї

Стоять на внутрішкільному обліку

Діти батьки яких працюють за кордоном

Напів-сироти

Малозабезпечені

Неблагонадійні

Неповна сім'я

Які виховуються нерідними батьками

Які проживають з нерідним батьками

Матері –одиначки

105

4

4

4

-

14

2

-

6

1

 

19

-

 

 

 

 

            Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій: сиріт і позбавлених батьківського піклування; інвалідів; малозабезпечених; з  багатодітних.

            Ці діти постійно перебували у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у різних заходах. Всі діти з пільгових категорій за кошти міського  бюджету мали змогу оздоровитися у дитячому  таборі при школі   місцевого значення. Також за бюджетні кошти діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні.  З опікунами  дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримувався постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи. Діти пільгових катерій проходили безкоштовно медичний огляд 2 рази на рік. Відвідували гуртків, секції. У 2013 році діти, позбавлені батьківського піклування  були забезпечені спортивним одягом на суму по 250 грн. кожен. Всі діти забезпечені Єдиними квитками

Згідно наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 30 квітня 2014 року № 256/о «Про підготовку та організацію оздоровлення і відпочинку дітей в літку 2013 року» при школі було створено дитячий заклад відпочинку «Сонечко» з денним перебуванням до якого було зараховано 73 дитини. Керівником   дитячого закладу відпочинку «Сонечко» з денним перебуванням була призначена вчитель початкових класів Макарова Н.Ю. Макарова Н.Ю. разом із педагогічними працівниками зробили все можливе і не можливе для того, щоб дозвілля дітей було цікавим і змістовним. Найкраще організували роботу з батьками та дітьми класні керівники 1-го, 3-го, 4-го та 8-го класів (Макарова Н.Ю., Мерещенко Г.О. Бондаренко В.В. Тертиця О.О.). На жаль через безвідповідальність батьків не всі діти мали можливість перебувати у дитячому закладі відпочинку «Сонечко» з денним перебуванням. Так сім'я Ярмошевичів та Ліхненків не надали документального підтвердження «багатодітна сім'я», що дало б можливість Ярмошевичу Дмитру, Ліхненку Вєніаміну, Ліхненко Марії та іншим дітям безкоштовно відвідувати табір відпочинку.

     На виконання наказу управління освіти від 28.08.2013 року № 508/о «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста Кіровограда на 2013-2014 н.р.» з метою підвищення якості та ефективності організації харчування  учнів школи було видано наказ від 30.08.2013 року № 107/о «Про організацію харчування учнів на 2013-2014 н.р. згідно якого відповідальною особою за організацію харчування призначено Журавльову А.М. –соціального педагога. Із членів Ради школи створена комісія щодо контролю за організацією харчування учнів, а саме: Мацибока І. Ю., Малкова Н. В., Данилова Н.І., яка один раз на місяць перевіряла якість їжі та складала відповідні акти. Кухар Стрижеус Л. М. та медсестра Ткаченко І.В. до 1 вересня забезпечили розробку меню на осінньо-зимовий період з урахуванням вікових груп учнів, грошових норм та примірного двотижневого меню з погодженням і затвердженням головним лікарем міською СЕС. З 01.09.2012 року учні 1-4 класів були забезпечені безкоштовним сніданком на суму 3грн. Одноразовим обідом протягом року були забезпечені 7 учнів пільгових категорій. Всі інші учні та працівники школи мали можливість придбати буфетну продукцію за власні кошти. Зауважень, претензій до організації харчування та якості готової продукції не було.

     Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнано невеликий  медичний кабінет   Щорічно на базі дитячої поліклініки №1 учні проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формується спеціальна медична група, а також уточнені списки учнів підготовчої та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі  поліклініки №3. Всі працівники школи мали можливість  пройти  поглиблений медичний огляд у квітні на базі нашого закладу  та перед початком навчального року. Працівник їдальні проходить медичний огляд два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у  школі.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. 

У зв'язку із виробничою необхідністю згідно наказу від 02.09.2013 року № 118 /о громадським інспектором на громадських засадах призначено практичного психолога Журавльову А.М., яка склала план роботи громадського інспектора на 2013-2014 н.р. , розробила Положення про громадського інспектора з охорони дитинства у ЗШ І-ІІст.№12.

У своїй діяльності громадський інспектор з охорони дитинства Журавльова А.М. керувалася:  -    -Конституцією України;

  - Конвенцією ООН про права дитини;  - Законами України;

  - Постановами Верховної Ради України;

  -Указами Президента України;

  - Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України;

  -нормативними документами Міністерства освіти і науки України;

  -даним Положенням

      У роботі з охорони прав дітей громадський інспектор  співпрацює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді, з управлінням у справах сім'ї та молоді, органами охорони здоров'я та іншими державними та громадськими організаціями, діючими у місті.

      Контролює двічі на рік проходження профілактичних медичних оглядів дітей з обмеженими можливостями здоров'я, дітей – сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

               Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначено   Вільшанкову В.Ю. відповідальною  за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі,  сплановані заходи.

            Згідно наказу від 03.09.2013 року № 123/о про «Положення про проведення Тижнів знань з безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області» та з метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки руху неповнолітніх працівниками школи спільно з представниками міського управління ДАІ УМВС України в Кіровоградській області було проведено обстеження ділянки вулично-дорожньої мережі, яка прилягає до території школи. Під час проведення загальношкільних батьківських зборів надано інформацію про факти ДТП за участю дітей їх причини, а також про особливості перевезення неповнолітніх автотранспортом. У першій декаді вересня проведені Єдині уроки з правил дорожнього руху в школі. Оновлено куточок безпеки з використанням тематичних, наочних посібників та плакатів.

На виконання вимог Закону України «Про дорожній рух» в частині організації роботи щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму, з метою координації внутрішніх заходів та попередження дитячого травматизму в учнівському середовищі від 03.09.2013 року видано наказ по школі № 124/о «Про організацію роботи щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму та попередження дитячого травматизму в учнівському середовищі»

        У відповідності до «Положення про проведення Тижнів знань з безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області в 2013 – 2014 навчальному році», наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 03.09.2013року № 123/о «Про організацію і проведення «Тижня знань правил дорожнього руху» та з метою навчання дітей та підлітків діям у різноманітних надзвичайних та екстремальних ситуаціях, надання першої медичної, само- та взаємодопомоги.

 Тижні у 2013-2014 навчальному році проводилися:

- з 9 до 13 вересня 2013 року - Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему «Дорожня грамота»;

- з 11 до 15 листопада 2013 року - Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «З вогнем не жартуй!»;

- з 20 до 24 січня 2014 року - Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності на тему «Бережи здоров'я змолоду!»;

- з 7 по 11 квітня 2014 року - Тиждень знань безпеки життєдіяльності, (в рамках якого проводиться день Цивільного захисту) на тему «Майбутнє планети - в наших руках!».

                 З метою навчання дітей та підлітків діям в різноманітних надзвичайних та екстремальних ситуаціях, надання першої медичної, само- та взаємодопомоги, а також патріотичного виховання дітей та молоді 08 квітня 2014 року в ході проведення «Дня ЦЗ» відбулося практичне закріплення знань отриманих при вивченні питань безпеки життєдіяльності.

                 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовувалися, аналізувалися, відповідно до цього складалися акти та проводилися профілактичні заходи.

За 2013-2014 н.р. травм з учнями  у навчально-виховному процесі не було. За батьківські кошти всі учні школи були застраховані на різні суми від нещасних випадків  страху вальною компанією «Провідна». Працівники  школи приділяли  велику увагу питанням ОП та БЖ. Стан цієї роботи знаходився під постійним контролем адміністрації школи. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах   при директорові та пед.раді .

Медичною сестрою вівся журнал реєстрації  потерпілих від нещасних випадків (учнів).   Але протягом 2013-2014 н.р. зареєстровано 6 випадків травмування учнів.. 2 травми під час спортивних тренувань у позашкільних закладах. 4 травми побутові,  в основному травми були на вулиці або присадибній ділянці. Причини травм – падіння і ушиби. Травмувалися хлопці. Переважно це учні 1-9 класів. В побуті найбільше діти страждають через пустощі та безконтрольність з боку дорослих.

            Відповідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 року № 304 (зі змінами) та наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 12 травня 2014 року № 269/о «Про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчальних закладах міста»

 

НАКАЗУЮ:

 

1.    Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сємідєтній А.О. та

відповідальній за організацію роботи з охорони праці Бойко О.В. організувати з 13 травня по 29 травня 2014 року навчання та перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці із оформленням відповідної документації.

2. Затвердити склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

3. Членам постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності:

3.1. Провести навчання працівників та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

3.2. Розробити та затвердити програму навчання, навчально-тематичний план, перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

3.3. Розробити та затвердити екзаменаційні тестові завдання з охорони праці, безпеки життєдіяльності для перевірки знань

3.4. Оформити протокол перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та зберігати його не менше п’яти років

4.  До 05 червня 2014 року подати в управління освіти Кіровоградської міської ради (каб. 428) оформлені відповідно до вимог діючого Положення копії протоколів засідань комісій по перевірці знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

 

     Протягом року здійснювалося моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників.     Моральне стимулювання учнів здійснюється під час лінійок шляхом оголошенням або вручення подяк, грамот, записом у щоденники.  Моральне стимулювання педпрацівників відбувається через оголошення подяк у наказах по школі, врученням щорічної грошової  винагороди . Всі працівники школи мають можливість відпочити влітку на базах відпочинку від Вільної профспілки та  по необхідності придбати санаторно-курортні путівки.

            Протягом 2013-2014 н.р. працівники школи не  отримували  санаторно-курортних путівок.

     Працівниками школи приділялася належна увага  по дотриманню правопорядку неповнолітніми та вживалися профілактичні заходи щодо правопорушень з їх боку. В школі функціонувала Рада профілактики, на засідання  якої запрошувалися учні разом із батьками, які порушували поведінку на уроках та перерві, пропускали без поважних причин навчальні заняття, систематично не виконували домашні завдання

     Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводилися корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж  траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин, не виконання Д.З. На жаль учні нашої школи  (берегельський Максим, Берегельський Данило,

Протягом 2013-2014н.р. з учнями проводилась  робота за напрямками

 1. На виконання Закону України  «Про попередження насильства в сім’ї». 

 2.У рамках Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з  незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки.

3.У рамках програми реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян.

4.У рамках програми попередження та організація профілактики  щодо  подолання злочинності  серед неповнолітніх          

 5.У рамках реалізації Державної програми запобігання дитячій бездоглядності  та безпритульності  в області на 2013 – 2014 н.р.

6. У рамках реалізації обласної комплексної програми профілактики злочинності.

 

Протягом  навчального року плідною стала співпраця з громадськими організаціями,

 

органами місцевого самоуправління. Система соціального партнерства виглядає следующим образом:

 

Основні напрямки соціального партнерства: покращення матеріально-технічної бази, громадська експертиза загальноосвітньої і фінансово-господарської діяльності закладу, розширення можливостей патріотичного і громадянського виховання, в т.ч. шляхом створення социально орієнтованих проектів, створення іміджу школи, створення ефективної системи профілактики правопорушень  неповнолітніми і соціального захисту, організація дозвілля дітей.

 

Режим навчання Організація харчування. Забезпечення безпеки.

Режим навчання


      Навчальний заклад протягом року працював в одну зміну. 1-9 класи займалися по п'ятиденці. Тижневе навчальне навантаження виглядало наступним чином:
 

класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Максимальне тижневе навантаження

20

22

22

22

31

32

34

35

35

 

 Режим харчування учнів


Учні 1-4-х класів забезпечуються гарячим харчуванням (сніданками) безкоштовно з розрахунку на 3 грн. на одного учня в день. Учні пільгових категорій забезпеченні гарячим обідом на суму 5 грн. інші учні школи мали можливість придбати буфетну продукцію за власні кошти

       Забезпечення безпеки


Школа має огорожу і два виходи на випадок пожежі або терору. Систематично  проводяться бесіди-інструктажі серед учнів, навчальні тренування з евакуації при надзвичайних ситуаціях, про що є вся необхідна документація. Школа повністю забезпечена вогнегасниками, двома під'їздами для пожежних машин. При вході до школи чергові забороняють стороннім особам заходити у шкільні приміщення. Переміщення  сторонніх осіб по школі відбувається в супроводі чергового технічного працівника. З 01.09.2014 року буде заведено журнал запису відвідувачів.

 

 Співпраця з батьками

            Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацювали  з сім’ями своїх вихованців: відвідували  дітей вдома, спілкувалися з родиною.  Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є класні батьківські збори, індивідуальні бесіди, загальношкільні збори під час яких для батьків читалися лекції. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв брали участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошувалися працівники РВ УМВС, лікарі. Громадськість міста та Завадівки протягом року допомагали педагогічному колективу здійснювати навчально-виховний процес на належному рівні. Так протягом І декади вересня було проведено перевибори класних батьківських комітетів та оновлено склад членів Ради школи.На засіданні Ради школи, яку очолювала Сімьонова В.Г. було затверджено план роботи школи. Членів Ради школи та всіх батьків було ознайомлено із основними документами про школу. Складено та затверджено план роботи Ради школи. Проведено загальношкільні збори, на яких розглядалися такі питання:

Про режим роботи школи.

Про роль батьків у профілактиці тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії.

Законодавство України про права дітей у середовищі сім'ї або опікунів

Про профілактику правопорушень серед підлітків як соціально-педагогічну проблему.

Про шляхи формування позитивної мотивації учнів за здоровий спосіб життя

Про закінчення 2013-2014 року та проведення ДПА у 4, 9класах

Про літнє оздоровлення учнів школи  

 

Фінансово-господарська діяльність.

      Будівля школи прийнята в експлуатацію 135 років тому Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над збереженням шкільних приміщень та утримання ії у належному стані,  удосконаленням матеріально-технічної бази. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Кіровоградської міської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати.  Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії, воду, тверде топливо. Завдяки  зав.господарством .  школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. За позабюджетні кошти здійснено ремонт 2-х класних кімнат(7, 9)  закупівля миючих, дезінфікуючих засобів для харчоблоку. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються. 

І. Фактичні видатки по загальному фонду в 2013 році становить –

З них:

-                            фонд заробітної плати - ;

-                            нарахування на зарплату - ;

-                            енергоносії (електроенергія, вода, інші комунальні послуги) - ;

-                            харчування учнів 1-4-х класів та пільгова категорія - .

ІІ. Придбано:

за бюджетні кошти:

-                            шкільні парти для 1 класу 8 комплектів – 4320 грн.

-                            навчальна та художня література – 4237 грн.

-                             

за позабюджетні кошти:

-                            6 комп’ютерних столів на суму 1608 грн.

-                            жалюзі на вікна в кабінет директора – 500 грн.

-                            миючі засоби – 114 грн. 04 коп.

-                            медична аптечка для табору відпочинку – грн.. (міська організація «Червоний хрест»)

ІІІ. Виконано роботи:

 за бюджетні кошти:

-                             

за позабюджетні:

-                            відремонтовано 2 класні кімнати (6, 8) – 4754 грн. 28 коп.

-                            поточний ремонт шкільної їдальні – 713

-                            заміна конфорок електроплити – 278 грн.

-                            заміна електролічильника у їдальні – 663 грн

-                            обслуговування комп’ютерного обладнання – 935 грн.

-                            брошуровка документації – 156 грн. 50 коп.

  Адміністрацією школи, педагогічні працівники та батьки  приділяють достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню класних кімнат. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. Навесні пофарбовано  шкільну огорожу та спортивні снаряди, побілено дерева. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на території школи, своєчасно відбувається  періодичне вивезення сміття з території школи та викачка води.

 

 

Управлінська діяльність.

      Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 

    У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

             Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

І наостанок хочу завірити, що школа і в подальшому буде докладати зусиль до контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, відвідування занять та стану навчальної дисципліни, а також зміцнення матеріально – технічної бази школи.